บริการออนไลน์ (E-SERVICES)

ตารางมาตรฐานราคาสิ่งปลูกสร้าง

จำนวนครั้งที่เข้าใช้งาน   7 ครั้ง
ตาราง ราคาประเมินค่าก่อสร้างอาคาร (บาท/ตารางเมตร) ปี 2559 ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) (บาท)
ลำดับ ประเภทของอาคาร ตํ่า ปานกลาง สูง
1 อาคารบ้านไม้ 1 ชั้น (บ้านเดี่ยว) 8,282 9,727 11,895
2 อาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น (บ้านเดี่ยว) 8,227 10,741 14,248
3 อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล) 9,078 10,464 12,888
4 อาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล) 7,999 11,910 14,985
5 อาคารบ้านพักอาศัย 3 ชั้น (บ้านเดี่ยว คสล) 7,575 11,383 14,079
6 อาคารบ้านพักใต้ถุนสูง (บ้านเดี่ยว คสล) 8,308 11,869 14,693
7 อาคารบ้านไม้ 1 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป) 14,345 17,310 19,001
8 อาคารบ้านไม้ 2 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป) 11,728 16,756 18,183
9 อาคารบ้านไม้ใต้ถุนสูง (บ้านสำเร็จรูป) 12,581 17,983 19,739
10 อาคารบ้านพักอาศัย 1 ชั้น (บ้านสำเร็จรูป คสล) 9,209 11,596 12,850
11 อาคารพักอาศัย 4-5 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 7,916 10,308 11,699
12 อาคารพักอาศัย 6-9 ชั้น (อาพาร์ทเมนต์) 8,231 12,320 14,769
13 อาคารบ้านแฝดชั้นเดียว 7,996 9,937 11,149
14 อาคารบ้านแฝด 2 ชั้นขึ้นไป 7,646 8,753 9,867
15 อาคารห้องแถวครึ่งตึกครึ่งไม้ 2 ชั้น 4,844 5,813 6,975
16 ทาวเฮาส์ 1 ชั้น 7,816 9,093 10,216
17 ทาวเฮาส์ 2 ชั้น 7,860 8,775 9,707
18 ทาวเฮาส์ 3 ชั้น 7,237 8,655 10,084
19 ทาวเฮาส์ 4 ชั้น 5,466 6,928 7,885
20 ทาวเฮาส์ 5 ชั้น 6,397 9,816 10,958
21 อาคารพาณิชย์ 2 ชั้น 6,386 7,826 9,391
22 อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 5,945 7,397 8,974
23 อาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 5,437 6,631 7,957
24 อาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 5,832 7,253 8,124
25 อาคารสำนักงาน 2-3 ชั้น 8,624 11,202 14,451
26 อาคารสำนักงาน 4-5 ชั้น 8,436 11,085 14,185
27 อาคารสำนักงาน 6-9 ชั้น 8,244 10,646 13,996
28 อาคารสำนักงาน 10-20 ชั้น 18,180 23,880 29,582
29 อาคารสำนักงาน 21-35 ชั้น 18,180 23,880 29,582
30 อาคารคอนโดมิเนียม ขนาดใหญ่ พื้นที่ 10,000 ตร.ม. (อาคารชุด) ตั้งแต่ 10 ชั้นขึ้นไป 15,700 20,081 24,462
31 อาคารที่จอดรถ 1-2 ชั้นบนดิน 7,183 7,717 8,199
32 ห้างสรรพสินค้า 1-3 ชั้น 11,345 12,109 14,206
33 ห้างสรรพสินค้า สูงเกิน 3 ชั้น 11,701 13,087 16,842
34 อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อม 5,833 7,041 8,336
35 อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่พื้นที่ 10,000 ตารางเมตร ขึ้นไป 8,622 9,944 12,138
36 อาคารโรงสีเก่า 2,286 2,791 3,056
37 อาคารโรงสีใหม่ 3,997 5,596 8,401
38 อาคารโกดังเก็บของ (ช่วงเสา ไม่เกิน 6 ม.) 3,571 4,105 4,718
39 อาคารโกดังเก็บของ (ช่วงเสาเกินกว่า 6 ม.) 4,528 6,257 6,922